fbpx Wybory do Rady Wydziału 2021 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wybory do Rady Wydziału 2021

Wybory do Rady Wydziału 2021

OGŁOSZENIA WYBORCZE

 
   

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

ogłasza wybory

do Rady Wydziału Filologicznego

na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

w grupie

nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale Filologicznym UG, nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

Głosowanie (z zastrzeżeniem § 22d) odbędzie się w dniu 20.10.2021 r. w godz. 09:00 – 17:00.

w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem MS Forms.

Informacje o kandydatach oraz o proponowanym składzie komisji skrutacyjnej będą dostępne dla osób uprawnionych do głosowania po zalogowaniu się do aplikacji MS Teams (w ramach indywidualnego, imiennego konta pracowniczego
w usłudze Office 365); oddawanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams.

Jeżeli w głosowaniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, kolejnego dnia, tj. 21.10.2021 w godz. 11:00-15:00 odbędzie się głosowanie w drugim terminie – w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

Kandydatów na członków Rady Wydziału Filologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 15.10.2021 do godz. 12:00 do Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego na adres mailowy przewodniczącej WKW: anna.pior-kucinska@ug.edu.pl wraz z dołączonym skanem zgłoszenia danego kandydata oraz zgody zgłoszonego na kandydowanie do Rady Wydziału Filologicznego wg. wzorów stanowiących załączniki do Uchwały nr 4/WKW/2021.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Filologicznego
mgr Anna Pior-Kucińska

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

ogłasza wybory

do Rady Wydziału Filologicznego

na kadencję od 3 listopada 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r.

w grupie

pracowników zatrudnionych na Wydziale Filologicznym UG, niebędących nauczycielami akademickimi

Głosowanie (z zastrzeżeniem § 22d) odbędzie się w dniu 20.10.2021 r. w godz. 09:00 – 17:00.

w aplikacji MS Teams z wykorzystaniem MS Forms.

Informacje o kandydatach oraz o proponowanym składzie komisji skrutacyjnej będą dostępne dla osób uprawnionych do głosowania po zalogowaniu się do aplikacji MS Teams (w ramach indywidualnego, imiennego konta pracowniczego
w usłudze Office 365); oddawanie głosów będzie możliwe tylko z poziomu aplikacji MS Teams.

Jeżeli w głosowaniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, kolejnego dnia, tj. 21.10.2021 w godz. 11:00-15:00 odbędzie się głosowanie w drugim terminie – w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

Kandydatów na członków Rady Wydziału Filologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 15.10.2021 do godz. 12:00 do Komisji Wyborczej Wydziału Filologicznego na adres mailowy przewodniczącej WKW: anna.pior-kucinska@ug.edu.pl wraz z dołączonym skanem zgłoszenia danego kandydata oraz zgody zgłoszonego na kandydowanie do Rady Wydziału Filologicznego wg. wzorów stanowiących załączniki do Uchwały nr 4/WKW/2021.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Filologicznego
mgr Anna Pior-Kucińska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 24 października 2021 roku, 9:36