fbpx Publiczna obrona doktorska: mgr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Publiczna obrona doktorska: mgr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska

Publiczna obrona doktorska: mgr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo Uniwersytetu Gdańskiego zawiadamia, że w piątek, 22 października 2021 r. o godz. 10:30 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

mgr Jadwigi Bodzińskiej-Bobkowskiej

tytuł rozprawy:

Terytorium podrzutka. Bronisław Kamińska/Bruno Durocher – próba monografii.

PROMOTOR:           dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG

RECENZENCI:         dr hab. Adam Lipszyc, prof. IFiS PAN, dr hab. Anna Maziarczyk, prof. UMCS

Obrona przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym w formie wideokonferencji z przekazem obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams zapewniającej publiczny dostęp do wydarzenia i umożliwiającej uczestnikom spotkania bezpośrednia komunikację. Do spotkania można dołączyć z poziomu przeglądarki internetowej lub aplikacji Microsoft Teams. Chęć uczestnictwa w obronie proszę zgłosić do dnia poprzedzającego obronę na adres joanna.oleszek@ug.edu.pl. Przebieg obrony będzie rejestrowany.

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bazie Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem https://www.bg.ug.edu.pl/rozprawy-doktorskie-ug, a streszczenie pracy wraz z recenzjami na stronie internetowej Wydziału Filologicznego UG: https://fil.ug.edu.pl/nauka/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_0

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 października 2021 roku, 21:27