fbpx Nowa książka prof. dr hab. Grażyny Tomaszewskiej "Przeciw gotowym odpowiedziom. Literatura i dydaktyka literatury w czytelniczych spotkaniach" | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Nowa książka prof. dr hab. Grażyny Tomaszewskiej "Przeciw gotowym odpowiedziom. Literatura i dydaktyka literatury w czytelniczych spotkaniach"

Nowa książka prof. dr hab. Grażyny Tomaszewskiej "Przeciw gotowym odpowiedziom. Literatura i dydaktyka literatury w czytelniczych spotkaniach"

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka prof. dr hab. Grażyny Tomaszewskiej zatytułowana Przeciw gotowym odpowiedziom. Literatura i dydaktyka literatury w czytelniczych spotkaniach. Monografia jest zbiorem czytelniczych spotkań przedstawionych w formie esejów i przykładów wolnego, uważnego czytania, które można zaadoptować do praktyki szkolnej. Przedmiotem uwagi są głównie teksty Mickiewicza i Miłosza, które ukazuje się w nowym interpretacyjnym kontekście.    

O ile pierwsza część książki (Niepokoje) ma charakter eseistyczny, o tyle druga (Apokalipsy: jawne, ukryte i pomijane) oraz trzecia (Iluminacje i zaklęcia) to propozycje łączące w sposób organiczny wybrane elementy poetyki tekstu z jego zawartością sensotwórczą. Można je wykorzystać do rozwijania umiejętności interpretacyjnych uczniów, by przełamać barierę wyosobnionego kształcenia elementów analitycznych i interpretacyjnych, która to praktyka przyczynia się w znacznym stopniu do formalizacji materiału analitycznego, a w konsekwencji prowadzi do interpretacyjnych uproszczeń, w których nie ma już przestrzeni sensotwórczej ani dla utworu, ani dla nauczyciela, a tym bardziej dla ucznia.

Książka wyrasta z protestu wobec praktyki powierzchownego (pospiesznego) czytania, podobnie jak i z protestu wobec powierzchownego (pospiesznego) spojrzenia na człowieka, jakie zaczyna niebezpiecznie dominować w świecie globalnych reguł i praw, w którym ludzką wielowarstwowość próbuje się „domknąć” w zbiorze gotowych odpowiedzi.

Zapraszamy do lektury!

s

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 lipca 2021 roku, 14:31