fbpx 5. miejsce gdańskiego Kulturoznawstwa w rankingu "Perspektyw" | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

5. miejsce gdańskiego Kulturoznawstwa w rankingu "Perspektyw"

5. miejsce gdańskiego Kulturoznawstwa w rankingu "Perspektyw"

 
Kulturoznawstwo gdańskie znalazło się na piątym miejscu wśród takich samych kierunków uwzględnionych w Rankingu Uczelni Akademickich "Perspektywy" 2021. W Rankingu Kierunków Studiów oceniono w tym roku 71 kierunków. Przygotowanie tego rankingu poprzedzone zostało tzw. wielką kalibracją, ponieważ w wykazie kierunków studiów prowadzonych w polskich uczelniach znajdują się aż 1553 nazwy, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wspólnie z uczelniami, dokonała przyporządkowania tych studiów do najpopularniejszych kierunków lub grup kierunków podlegających rankingowej ocenie.
 
- Piąte miejsce gdańskiego kulturoznawstwa w Rankingu Kierunków Studiów 2021 w grupie dwudziestu uczelni prowadzących w Polsce ten kierunek, jest dużym sukcesem - mówi dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG, dyrektor Instytutu Badań nad Kulturą, jednostki prowadzącej 3 kierunki kulturoznawcze i filmoznawcze na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. - Nasze kulturoznawstwo istnieje zaledwie od kilkunastu lat i jest jednym z młodszych ośrodków badań nad kulturą i edukacji w tym zakresie w naszym kraju. Tym bardziej cieszymy się z wyróżnienia. Integrujemy w Gdańsku różne wymiary i wizje współczesnego kulturoznawstwa, otwierając się także na praktyczne zastosowania tej dyscypliny i ścisłą współpracę z instytucjami kultury. Jesteśmy, jak sama kultura, w ciągłym ruchu, a wyróżnienie jeszcze mocniej nas zmobilizuje.
 
Kulturoznawstwo jako nauka z założenia interdyscyplinarna skupia na Uniwersytecie Gdańskim wykładowców i studentów mających szeroką perspektywę, którą można streścić w jednym zdaniu: "Kultura to jest taki pagórek, z którego widać lepiej i dalej" (prof. Ryszard Tadeusiewicz). Być może każdy powinien doświadczyć kulturoznawstwa, by z tej perspektywy przyjrzeć się światu:
 
- Kierunek nasz ciągle się rozwija, podąża za nowymi trendami w kulturze i sztuce, a także w metodologii ich badania - podkreśla dr Aleksandra Wierucka, kierownik Zakładu Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UG - Wyróżnienie na ogólnopolskim forum jest potwierdzeniem tego, że obraliśmy właściwy kierunek rozwoju - cieszy się.
 
Wykładowcom i studentom naszego kulturoznawstwa serdecznie gratulujemy!
z
 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 1 września 2021 roku, 9:27