fbpx Tutoring dla studentów w ramach projektu "Mistrzowie dydaktyki" | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Tutoring dla studentów w ramach projektu "Mistrzowie dydaktyki"

Tutoring dla studentów w ramach projektu "Mistrzowie dydaktyki"

Szanowna Studentko, Szanowny Studencie!
Studiujesz na I roku studiów licencjackich lub I, II lub III roku jednolitych studiów magisterskich? Weź udział w projekcie „Mistrzowie dydaktyki”!
Przez trzy kolejne semestry studiów otrzymasz indywidualne wsparcie doświadczonych tutorów, po 15 godzin w semestrze. Będzie to okazja do poszerzenia horyzontów (nie tylko badawczych), lepszego wykorzystania czasu studiów, odkrywania i rozwijania pasji.
Więcej informacji uzyskasz w Biurze Jakości Kształcenia (bjk@ug.edu.pl; 58 523 24 09)
Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić formularz: https://forms.office.com/r/a5dCTpXrjg. Rekrutacja trwa do 2 lipca.
Tutoring uznawany jest za innowacyjną metodę dydaktyczno-wychowawczą, służącą rozwijaniu potencjału i motywowaniu do samorozwoju. Wywodzi się brytyjskiej tradycji edukacyjnej, został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge. Do dnia dzisiejszego z powodzeniem praktykowany jest na wielu wiodących uczelniach świata.
Tutoring akademicki pomaga w rozwijaniu określonego obszaru wiedzy, umiejętności samodzielnego jej zdobywania, uczy sztuki wykorzystywania własnych talentów oraz wzmacnia zainteresowania studenta. Proces współpracy nakierowany jest na rozwój podopiecznego w zakresie umiejętności akademickich tj. pisanie tekstów, prezentacja wiedzy, dyskusja.
Spotkanie poświęcone projektowi, podczas którego  tutorzy spotkają się zestudentami odbędzie się we wtorek, 29 czerwca, o godzinie 17:00 na platformie MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjdmNmQ3NjktNzcwMy00NmRmLTgyZmItOTYxM2M2OTZiMzlm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d9a5a9f-69b7-4940-a1a6-af55f35ba069%22%2c%22Oid%22%3a%22cccfd6c7-d994-45e1-b810-03550ed0147b%22%7d).
Zapraszamy!
Zespół Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu
z
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 30 czerwca 2021 roku, 14:37