fbpx Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych i Średnich | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych i Średnich

Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych i Średnich

II Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych
(Organizator: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
 
W dniu 9 stycznia 2021 roku w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbył się II etap – część pisemna – II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół podstawowych. Do zawodów II stopnia zakwalifikowano 21 uczniów. O 9.00 uczestnicy Olimpiady otworzyli aplikację Google Classroom. Sekretarz odczytał utrzymywane do tej pory w tajności tematy tej części zawodów. Uczniowie piszą w Dokumencie Google, czyli „w chmurze”, na klawiaturze komputera. Czas na napisanie rozprawki – 120 minut. O godz. 11.30 rozpoczął się – dostępny w aplikacji Dokument – test językowy. Czas trwania testu – 90 minut.
 W dniu 13 lutego 2021 r. w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się ustna część (zdalna forma) zawodów II Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych. Do ostatniego – część ustna – etapu zawodów okręgowych przystąpiło 19 z 21 zakwalifikowanych uczestników. Trzyosobowe zespoły oceniały głośne czytanie wylosowanego tekstu, a następnie jego interpretację. Do etapu III – zawody centralne – Komisja rekomendowała siedmioro uczniów.
Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego SP – Prof. UG dr hab. Feliks Tomaszewski
Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego SP – mgr Krystian Tomala
Członkowie Komisji Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:
 • dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG
 • dr Maria Szoska,
 • dr Iwona Łapińska,
 • dr Katarzyna Laskowska
 • mgr Izabela Funk,
 • mgr Brygida Maciejewska
 • mgr Sylwia Tarnowska
 • mgr Paulina Osak

LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
(organizator – Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej)
 
W dniu 13 lutego 2021 roku odbył się II etap – część pisemna – LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół średnich. W I etapie brało udział 139 osób. Do zawodów II stopnia zakwalifikowano 98 uczniów. Zawody rozpoczęto o godzinie 9.00 w formie online rejestrowanej przez Komitet Główny OLiJP. Sekretarz zapoznała uczestników z zasadami uczestniczenia w obecnej formule Olimpiady. Testy zostały udostępnione w Platformie Google Classroom o godzinie 9.00, uczestnicy zaczęli pisać wypracowanie, liczono czas zawodów (240 min) do godziny 13.20 (w przypadku wydłużenia czasu osobom mającym trudności techniczne). Od godziny 13.20 do godziny 14.00 zaplanowano przerwę. O godzinie 14.00 rozpoczęła się część druga zawodów pisemnych w wersji online i uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu językowego, który trwał (90 min) do godziny 15.40 (w przypadku wydłużenia czasu osobom mającym trudności techniczne). O godzinie 15.40 zakończył się II etap zawodów Olimpiady.
W dniu 6 marca 2021 roku odbyła się II część II etapu – część ustna – LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Do tego etapu zakwalifikowało się trzydzieści osób. Pracowały trzy trzyosobowe komisje. Do etapu centralnego rekomendowano 12 osób.
 
Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – dr hab. Feliks Tomaszewski, prof. UG
Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – dr Beata Kapela-Bagińska
Członkowie Komisji Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego:
 • dr hab. Katarzyna Szalewska, prof. UG
 • dr hab Ewa Badyda, prof. UG
 • mgr Agnieszka Kuper
 • mgr Paulina Osak
 • mgr Krystian Tomala
 • dr Maciej Dajnowski
 • dr Bartosz Dąbrowski
 • mgr Tomasz Zieliński
 
 

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 31 marca 2021 roku, 14:12