fbpx konkurs | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

konkurs

Konkursy

24 września 2020 po raz 45. przyznano Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców do 35. roku życia. Nagrodę w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych otrzymała dr Marta Cebera.

1. Konkurs jest przeznaczony dla pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowych
i naukowo-technicznych Wydziału Filologicznego, którzy nie ukończyli 35. roku życia, oraz dla uczestników Filologicznych Studiów Doktoranckich po otwarciu przewodu doktorskiego lub wyznaczeniu promotora.

POLITYKA  zaprasza do udziału w  VI edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o PRL. Do 30 września czekamy na zgłoszenia pod adresem mailowym: Rakowski@polityka.pl
z
Do niedzieli 14 czerwca 2020 r. przyjmowane są zgłoszenia młodych zdolnych naukowców do Nagród Naukowych POLITYKI
 
 z

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

z

Stowarzyszenia Güntera Grassa  w Gdańsku i Pracownia Badań nad Narracjami Pamięci Pogranicza

zapraszają do udziału w konkursie "Znalezione u GG",

który przygotowaliśmy w związku z piątą rocznicą śmierci pisarza.

z
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach: