Minikonferencja Utopia w XVIII-wiecznym dyskursie literackim | Wydział Filologiczny

Minikonferencja Utopia w XVIII-wiecznym dyskursie literackim

Miejsce: 
Wydział Filologiczny UG, ul. Wita Stwosza 51
Data i czas wydarzenia: 
12.04.2019 - 09:00
Organizator: 
Institute of English and American Studies and Institute of Scandinavian Studies Faculty of Languages University of Gdańsk
Call for papers:
 
Odnosząc się do słynnego tekstu Kanta Co to jest Oświecenie? Michel Foucault  proponował postrzeganie oświecenia jako procesu dochodzącego do głosu między innymi w rozwoju i ustanawianiu form racjonalności, techniki, autorytetu władzy. Sugerował tym samym, że krytyczne spojrzenie na kulturę XVIII wieku, może być nie tyle wędrówką w labiryntach przeszłości, ile  rozpoznawaniem mechanizmów rządzących naszą współczesnością. 
Kierując się podpowiedzią Foucaulta, a także podążając tropem badań prowadzonych przez pracowników Wydziału Filologicznego UG, chcielibyśmy zaprosić na  minikonferencję poświęconą refleksji nad osiemnastowiecznymi utopiami literackimi.
Konferencja pomyślana jest jako spotkanie robocze, stawiające sobie za cel skartografowanie zainteresowań badawczych literacką utopią, rozwijanych na naszym wydziale. Żywimy przy tym głęboką nadzieję, że spotkanie okaże się zaczynem szerzej zakrojonego projektu.
Konferencja odbędzie się w dniu 12.04.2019 r.
Zgłoszenia piętnastominutowych referatów, zawierające tytuł wystąpienia oraz abstrakt nieprzekraczający  500 znaków, prosimy nadsyłać  do dnia 1.03.2019 na adres: films@univ.gda.pl
 
 
Zapraszamy pracowników i doktorantów Wydziału Filologicznego UG!
  • prof. dr hab. Artur Blaim, e-mail: angab@ug.edu.pl              
  • dr hab. Maria Sibińska, prof. nadzw., e-mail: films@univ.gda.pl