fbpx konferencja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

z

Instytut Filologii Romańskiej

na Wydziale Filologicznym UG

zaprasza do udziału w konferencji

z

Zespół Badań nad Motywami Baśniowymi w Kinie

ma zaszczyt zaprosić na II Ogólnopolską Konferencję Naukową

pt. Wizerunek kobiety w baśniach,

z
17 i 18 września 2018 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się LXXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, w którym udział wezmą wybitni polscy uczeni. Problematykę obrad naukowych stanowić będą "Kontakty językowe: historia i współczesność".

Der Wissenschaftliche Kreis der Germanistik-Doktoranden und der Wissenschaftliche Kreis der Germanisten am Institut für deutsche Philologie der Universität Wroclaw organisieren eine internationale Studenten- und Doktorandenkonferenz Linguistisches Juniorentreffen in Wrocław I. Die Konferenz findet am 23.-24. November 2018 statt. Das Thema der diesjährigen Konferenz: Verschiedene Facetten der Linguistik.

z

W dniach 21-22 czerwca 2018 w Bibliotece PAN w Gdańsku odbyło się sympozjum naukowe pt.: „Niemieckie i polskie druki ulotne jako media kulturowej (przeciw-)pamięci. Tekst – pamięć – region”. Tematyka sympozjum oscylowała wokół zagadnienia niemieckich oraz polskich mediów zwanymi efemerami, tj.

z
 
Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki
Pracownia Tłumaczeń Pedagogicznych i Dydaktyki Przekładu
Pracownia Badań nad Akwizycją Języka i Nauczaniem Języków Obcych
z
W dniach 21-22 czerwca 2018
w Bibliotece PAN w Gdańsku
przy ul. Wałowej 24 odbędzie się sympozjum pt.:
 
z

Zespół Badań Nad Motywami Baśniowymi w Kinie ma zaszczyt zaprosić na 

II Ogólnopolską studencko-doktorancką Konferencję Naukową

pt. Baśnie w świecie kina. Druga odsłona