fbpx konferencja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Pamięć: Zapomnienie i Zmyślenie"

  • czwartek, 11 września 2014 roku, 9:30 do piątek, 12 września 2014 roku, 19:00

Wszystkie szczegóły znajdziesz na naszej stronie http://memoryforgetting.ug.edu.pl

Program konferencji: http://www.memoryforgetting.ug.edu.pl/en/about_conference--programme/

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Pamięć: Zapomnienie i Zmyślenie",

11-12 września 2014, gmach Wydziału Filologicznego UG, aula 1.43.

100 uczestników z 5 kontynentów.


Wszystkie szczegóły znajdziesz na naszej stronie http://memoryforgetting.ug.edu.pl

Białe maski / szare twarze Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej

  • środa, 24 września 2014 roku, 9:30 do piątek, 26 września 2014 roku, 20:00
Organizatorzy proponują, by badania nad kulturowymi sytuacjami zależności/postzależności
w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej sytuować na przecięciu dwóch istotnych 
obszarów badawczych: studiów somatycznych oraz performatyki. Pozwoli to 
problematyzować kwestie tożsamości w doświadczeniu zależności/postzależności, zarówno 
w aspekcie cielesnym, jak i „zwrotu ku sprawczości”, który wydobywa teatralny wymiar 

Białe maski / szare twarze

Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej

24-26 września 2014, ul. Wita Stwosza 55, aula 1.45.

Fascynacja, zachwyt, zakręcenie w polskiej literaturze XIX wieku

  • piątek, 26 września 2014 roku, 8:00

Dni Arktyczne: Grenlandia i Laponia w literaturze, malarstwie i filmie

  • poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, 9:00 do wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 15:00

Wobec wzmożonego zainteresowania Arktyką w Polsce w ostatniej dekadzie Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji „Dni Arktyczne: Grenlandia i Laponia w literaturze, malarstwie i filmie”.

TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST

  • poniedziałek, 20 października 2014 roku, 10:00 do wtorek, 21 października 2014 roku, 18:00
Formuła konferencji daje możliwość interdyscyplinarnego rozpatrzenia dwóch priorytetowych obiektów współczesnej nauki humanistycznej – tekstu i kultury. Spodziewamy się, że temat przyciągnie specjalistów z różnych dziedzin, w tym lingwistyki, translatoryki i kulturoznawstwa, co pozwoli na całościowe ujęcie tytułowych zagadnień oraz zaowocuje ciekawą dyskusją.
Proponowane bloki tematyczne:

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Religijność Czesława Miłosza

  • czwartek, 23 października 2014 roku, 9:00 do piątek, 24 października 2014 roku, 15:00
 Po upływie dekady od śmierci autora Ziemi Ulro zapraszamy literaturoznawców i przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Religijność Czesława Miłoszaktóra odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.