fbpx konferencja | Wydział Filologiczny

konferencja | Wydział Filologiczny

Konferencje

Fascynacja, zachwyt, zakręcenie w polskiej literaturze XIX wieku

  • piątek, 26 września 2014 roku, 8:00

Dni Arktyczne: Grenlandia i Laponia w literaturze, malarstwie i filmie

  • poniedziałek, 1 grudnia 2014 roku, 9:00 do wtorek, 2 grudnia 2014 roku, 15:00

Wobec wzmożonego zainteresowania Arktyką w Polsce w ostatniej dekadzie Katedra Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji „Dni Arktyczne: Grenlandia i Laponia w literaturze, malarstwie i filmie”.

TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST

  • poniedziałek, 20 października 2014 roku, 10:00 do wtorek, 21 października 2014 roku, 18:00
Formuła konferencji daje możliwość interdyscyplinarnego rozpatrzenia dwóch priorytetowych obiektów współczesnej nauki humanistycznej – tekstu i kultury. Spodziewamy się, że temat przyciągnie specjalistów z różnych dziedzin, w tym lingwistyki, translatoryki i kulturoznawstwa, co pozwoli na całościowe ujęcie tytułowych zagadnień oraz zaowocuje ciekawą dyskusją.
Proponowane bloki tematyczne:

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Religijność Czesława Miłosza

  • czwartek, 23 października 2014 roku, 9:00 do piątek, 24 października 2014 roku, 15:00
 Po upływie dekady od śmierci autora Ziemi Ulro zapraszamy literaturoznawców i przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Religijność Czesława Miłoszaktóra odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

W poszukiwaniu wspólnego języka. Obraz Polaków po przemianach społeczno-kulturowych

  • sobota, 20 września 2014 roku, 9:00
Konferencja jest próbą nakreślenia obrazu społeczeństwa po przemianach społecznych, 
które wstrząsnęły krajem w okresie transformacji ustrojowej. W przeciągu tego czasu w 
polskiej przestrzeni publicznej zaczął pojawiać się model związku partnerskiego, będący
opozycją do dotychczasowego modelu rodziny, przez tradycję katolicką określany jako 
tradycyjny, zaś przez świecką jako patriarchalny. Niezależność i autonomiczność kobiet 

Jacob Grimm Begründer der Germanistik/ Jacob Grimm – twórca filologii germańskiej

  • niedziela, 5 października 2014 roku, 9:00 do poniedziałek, 6 października 2014 roku, 12:00
Wstępny program sympozjum 
Jacob Grimm Begründer der Germanistik 
4.10. 2013 r.
Od godziny 16.00 zakwaterowanie 
100Ten Hostel, ul. Polanki 110C, 80-306 Gdańsk 
Miejsce obrad: Budynek Wydziału Filologicznego, ul. Wita Stwosza 55.
Numer sali zostanie podany później. 
5.10.2013 r. 
9.00 Uroczyste otwarcie
9.30 Paulina Górska/Anna Preis (Gdańsk)
 Das Lebenswerk von Jacob Grimm
9.45 -10.10

Crime Fiction: Here and There and Again

  • czwartek, 11 września 2014 roku, 9:30 do sobota, 13 września 2014 roku, 14:00
Crime narratives are among the most popular forms of storytelling worldwide and have played a central 
role in the development of national literatures. Detective and crime novels have developed beyond borders 
marked by language, culture and genre. The ability to replicate, explore, and interrogate its own 
conventions is one of the defining features of all types of crime fiction. The recent worldwide success of 

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego

  • poniedziałek, 8 września 2014 roku, 9:00 do środa, 10 września 2014 roku, 15:30
Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 września 2014 roku na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Gdańskiego i jest kolejną edycją corocznych ogólnopolskich Konferencji 
Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.
 
Temat wiodący dotyczy zagadnień związanych z 
przygotowaniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli różnych etapów 
edukacyjnych, od nauczyciela kształcenia wczesnoszkolnego do nauczyciela akademickiego. 

Strony

Subskrybuj RSS - konferencja