fbpx konferencja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka Uniwersytetu Gdańskiego,
Katedra Akwizycji i Pragmatyki Komunikacji przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej
oraz
Katedra Języka Polskiego przy Instytucie Filologii Polskiej
zapraszają językoznawców, literaturoznawców, psychologów, socjologów i innych specjalistów do udziału w:

Serdecznie zapraszamy pracowników i doktorantów do udziału

w IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Memory, Melancholy and Nostalgia",

która odbędzie się 17-18 września 2015 roku na naszym Wydziale.

Obrady odbywają się w języku angielskim.

Konferencja naukowa "Ciało i ponowoczesność. Kulturowe i antropologiczne wizje cielesności"
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
dla Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców

Ciało i ponowoczesność.

Kulturowe i antropologiczne wizje cielesności

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
21 – 22 marca 2015 (sobota – niedziela)
KATEDRA JĘZYKA POLSKIEGO
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
UNIWERSYTET GDAŃSKI
W GDAŃSKU
ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk
Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego
zaprasza na międzynarodową konferencję naukową
 

ESEJ I ESEIZM NIEMIECKOJĘZYCZNY OD ROMANTYZMU

DO (POST-) MODERNIZMU

 
w dniach 27-29 czerwca 2014 r.

 

 
Paralelne Międzynarodowe Konferencje Naukowe
Uniwersytet Gdański
2-4 Października 2015
 
 
Literaturoznawca literatem: Artystyczne kreacje profesorów humanistyki

20-21 października 2014 r. na Wydziale Filologicznym UG odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Tekst jako kultura. Kultura jako tekst”, organizowana przez Katedrę Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki. Konferencja po raz kolejny unaoczniła, że zaproponowany temat pozostaje w centrum zainteresowania badaczy, którzy przyjechali do Gdańska z różnych krajów świata: Rosji, Gruzji, Bułgarii, Iranu, Litwy i in.