fbpx konferencja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

Sesja językoznawcza

pt. „Norma i uzus współczesnej polszczyzny”

zorganizowana przez Katedrę Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej i Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

Poniedziałek, 20 kwietnia 2015 r., sala Rady Wydziału.

  15 października 2015 odbyła się konferencja naukowa Młoda Polska w najnowszych badaniach. Pomysłodawcami i organizatorami byli prof. zw. dr hab. Tadeusz Linkner i kierownik Katedry Historii Literatury IFP dr hab. Edward Jakiel, prof. UG.
 
KATEDRA PRAGMATYKI KOMUNIKACJI I AKWIZYCJI JĘZYKA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
we współpracy ze 
Związkiem Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku
 
ma zaszczyt zaprosić na
Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:
 

Der Lehrstuhl für Literatur- und Kulturwissenschaft am Institut für Germanistische Philologie der Universität Gdańsk lädt Sie zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz
„Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst“
am 9. - 10. Oktober 2015 in Gdańsk ein.
Ehrenpatronat der Konferenz: Polnische Kant-Gesellschaft

 

Der Lehrstuhl für Literatur- und Kulturwissenschaft am Institut für Germanistische Philologie der Universität Gdańsk lädt Sie zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz

„Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst“

am 9. - 10. Oktober 2015 in Gdańsk ein.
Ehrenpatronat der Konferenz: Polnische Kant-Gesellschaft