fbpx konferencja | Wydział Filologiczny

konferencja | Wydział Filologiczny

Konferencje

 
KATEDRA PRAGMATYKI KOMUNIKACJI I AKWIZYCJI JĘZYKA
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
we współpracy ze 
Związkiem Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku
 
ma zaszczyt zaprosić na
Międzynarodową Konferencję Naukową pt.:
 

Der Lehrstuhl für Literatur- und Kulturwissenschaft am Institut für Germanistische Philologie der Universität Gdańsk lädt Sie zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz
„Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst“
am 9. - 10. Oktober 2015 in Gdańsk ein.
Ehrenpatronat der Konferenz: Polnische Kant-Gesellschaft

 

Der Lehrstuhl für Literatur- und Kulturwissenschaft am Institut für Germanistische Philologie der Universität Gdańsk lädt Sie zur internationalen wissenschaftlichen Konferenz

„Philosophie und Religion versus Literatur und Kunst“

am 9. - 10. Oktober 2015 in Gdańsk ein.
Ehrenpatronat der Konferenz: Polnische Kant-Gesellschaft
 
Pracownia Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka Uniwersytetu Gdańskiego,
Katedra Akwizycji i Pragmatyki Komunikacji przy Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej
oraz
Katedra Języka Polskiego przy Instytucie Filologii Polskiej
zapraszają językoznawców, literaturoznawców, psychologów, socjologów i innych specjalistów do udziału w:

Serdecznie zapraszamy pracowników i doktorantów do udziału

w IV Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Memory, Melancholy and Nostalgia",

która odbędzie się 17-18 września 2015 roku na naszym Wydziale.

Obrady odbywają się w języku angielskim.

Konferencja naukowa "Ciało i ponowoczesność. Kulturowe i antropologiczne wizje cielesności"
Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
dla Studentów, Doktorantów i Młodych Naukowców

Ciało i ponowoczesność.

Kulturowe i antropologiczne wizje cielesności

Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczny
21 – 22 marca 2015 (sobota – niedziela)
KATEDRA JĘZYKA POLSKIEGO
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
UNIWERSYTET GDAŃSKI
W GDAŃSKU
ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk

Strony

Subskrybuj RSS - konferencja