fbpx konferencja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

konferencja

Konferencje

We invite you all to our seminar “Forum Nordicum”!

Szkoła Doktorska Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Komitet Organizacyjny

zaprasza do udziału w II Konferencji Naukowej pn. "Ekologia w dyskursie".

Studenckie Koło Naukowe Ljudi (wcześniej jako SKN Serbistów)

zaprasza na kolejną konferencję studencko-doktorancką,

dotyczącą sytuacji gospodarczej, politycznej, turystycznej, językowej i kulturowej na Bałkanach

pt. „Zrozumieć Bałkany II”,

Dr Dorota Majewicz z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Wydziale Filologicznym UG

wraz z Euroazjatyckim Narodowym Uniwersytetem im. L. N. Gumilyova w Nur-Sultan w Kazachstanie

współorganizuje w dniach 25-27.02.2021

Border Seminar 2021: (Re)Thinking Border Studies / Communication across Borders

May 25-27, 2021 University of Gdańsk

Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Zaprasza do udziału w konferencji naukowej

Kół naukowych sposoby na COVID-19, czyli jak radzić sobie z funkcjonowaniem w trudnych czasach

W dniach 26-27 listopada 2020 roku w trybie zdalnym odbyła się II Międzynarodowa Konferencja pt. Wielkie religie świata w języku i kulturze. Chrześcijaństwo. Islam. Dialog organizowana przez Katedrę Językoznawstwa i Translatoryki i Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich.