fbpx zasady składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

zasady składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

zasady składania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2

Szanowni Państwo, 

W związku z wieloma pytaniami dot. składania prac dyplomowych i ich obrony - prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 35/R/20

normatywne/95904/zarzadzenie_nr_35r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_31_marca_2020_roku_w_sprawie_szczegolnego_trybu_skladania_prac_dyplomowych_i

oraz z opisem zasad składania prac dyplomowych (w linku poniżej znajdują się również odsyłacze do formularzy, które należy wypełnić)

https://fil.ug.edu.pl/studenci/zasady_skladania_prac_dyplomowych

 

Z wyrazami szacunku, 

Sekretariat IAIA