Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Badań nad Kulturą w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej na Wydziale Filologicznym UG do 16 września 2019 r. | Wydział Filologiczny

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Badań nad Kulturą w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej na Wydziale Filologicznym UG do 16 września 2019 r.