Konkurs na stanowisko lektora w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich, w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego do 15 maja 2017 r. | Wydział Filologiczny

Konkurs na stanowisko lektora w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich, w Katedrze Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego do 15 maja 2017 r.