Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich, w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego do 15 maja 2017 r. | Wydział Filologiczny

Konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich, w Katedrze Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego do 15 maja 2017 r.