Konkurs na stanowisko lektora w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich, w Pracowni Sinologii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego do 15 maja 2017 r. | Wydział Filologiczny

Konkurs na stanowisko lektora w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich, w Pracowni Sinologii, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego do 15 maja 2017 r.