fbpx W poszukiwaniu wspólnego języka. Obraz Polaków po przemianach społeczno-kulturowych | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

W poszukiwaniu wspólnego języka. Obraz Polaków po przemianach społeczno-kulturowych

W poszukiwaniu wspólnego języka. Obraz Polaków po przemianach społeczno-kulturowych

  • sobota, 20 września 2014 roku, 9:00
Miejsce: Wydział Filologiczny UG
Konferencja jest próbą nakreślenia obrazu społeczeństwa po przemianach społecznych, 
które wstrząsnęły krajem w okresie transformacji ustrojowej. W przeciągu tego czasu w 
polskiej przestrzeni publicznej zaczął pojawiać się model związku partnerskiego, będący
opozycją do dotychczasowego modelu rodziny, przez tradycję katolicką określany jako 
tradycyjny, zaś przez świecką jako patriarchalny. Niezależność i autonomiczność kobiet 
zaczęła być afirmowana, nie ganiona. Ujawniły się mniejszości seksualne. Etykiety starej 
panny i kawalera zostały zastąpione mianem singielek i singli. „Tradycja” współistnieje z
„nowoczesnością” wśród wyborów szeroko rozumianej drogi życiowej. Detabuizacja życia 
intymnego zaowocowała rozluźnieniem dotychczasowych norm obyczajowych. Kobiety do 
niedawna wprowadzane w świat erotyki przez doświadczonego Pigmaliona, coraz częściej 
podejmują pierwsze kroki ku odkrywaniu swojej zmysłowości u boku drugiej kobiety. 
Mężczyźni zaś zaczęli zdobywać doświadczenie Pigmaliona studiując strony pornograficzne. 
Inni, nieco zagubieni po podważeniu patriarchalnego wzorca, postanowili poszukać pomysłu 
na siebie, rozpoczynając debatę publiczną. Męskość zaś starają się realizować na nowych
dla nich polach, takich jak: aktywne i świadome ojcostwo, czy podejmowanie pracy w 
zawodach dotychczas uważanych za „kobiece”. Z drugiej strony można zaobserwować 
pewnego rodzaju zmęczenie wobec narzucanej przez dyskurs wolności, co powoduje wśród 
społeczeństwa świadomie nakładanie na siebie ograniczeń, będących niegdyś wymogiem 
kulturowym lub religijnym. Popularność zyskują ruchy alternatywne, skupiające się wokół 
życia w zgodzie z naturą. Ich członkowie świadomie rezygnują ze stosowania środków 
przeciwbólowych, antykoncepcyjnych, spożywania mięsa, używania nowych technologii. 
Niestety, pluralizm – chluba demokratycznego państwa – staje się często zarzewiem 
konfliktów, sporów światopoglądowych oraz antagonizmów społecznych. Zależy nam, aby 
niniejsza konferencja stanowiła przyczynek do podjęcia dialogu i próby zrozumienia nowej 
konstelacji.
Do dyskusji zapraszamy studentów, doktorantów i naukowców obu płci, prezentujących 
różne dyscypliny naukowe i, co najważniejsze, różne grupy wiekowe.
Proponowane zagadnienia:
 relacje mniejszość – większość;
 chrześcijaństwo a współczesne formy duchowości;
 poszukiwania nowego modelu męskości;
 prawo wobec przemian społecznych;
 modele rodziny: wady i zalety modeli tradycyjnych, partnerskich, samotnego 
rodzicielstwa, rodzicielstwa par jednopłciowych;
 fenomen singielstwa;
 relacje interpersonalne w cyberprzestrzeni;
 wpływ nowych mediów na przemiany społeczne;
 kultura debaty publicznej;
 obraz przemian społecznych we współczesnej kulturze i sztuce.
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 września 2014 roku, 10:36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka