fbpx TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST

TEKST JAKO KULTURA. KULTURA JAKO TEKST

  • poniedziałek, 20 października 2014 roku, 10:00 do wtorek, 21 października 2014 roku, 18:00
Miejsce: Wydział Filologiczny UG
Formuła konferencji daje możliwość interdyscyplinarnego rozpatrzenia dwóch priorytetowych obiektów współczesnej nauki humanistycznej – tekstu i kultury. Spodziewamy się, że temat przyciągnie specjalistów z różnych dziedzin, w tym lingwistyki, translatoryki i kulturoznawstwa, co pozwoli na całościowe ujęcie tytułowych zagadnień oraz zaowocuje ciekawą dyskusją.
Proponowane bloki tematyczne:
  • tekstotwórcza rola kultury 
  • tekst: semantyka i struktura 
  • tekst i dyskurs w przestrzeni kulturowej
  • metodologia i mechanizmy interpretacji i rozumienia tekstów kultury
  • tekst kultury w trakcie nauczania języków obcych
  • kultura jako tłumaczenie
  • etnokulturowa przestrzeń tekstu
Języki robocze konferencji: polski i rosyjski.
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 września 2014 roku, 10:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka