nauka | Wydział Filologiczny

Nauka

z

W numerze jedenastym "Schulz Forum" przyglądamy się temu, w jaki sposób w twórczości i biografii Schulza odsłania się doświadczenie przestrzeni. Paweł Huelle przedstawia Wiersze truskawieckie, Katarzyna Szalewska i Maciej Dajnowski piszą o przestrzennych figurach wyobraźni, Marcin Romanowski o biogeografii, Marek Wilczyński o „miejscach bezpiecznych” u Kafki, Walsera i Schulza.

z
 
Ukazał się jubileuszowy piąty tom czasopisma naukowego "Studia Rossica Gedanensia" pod redakcją Katarzyny Wojan, Zbigniewa Kaźmierczyka, Olgi Makarowskiej, Żanny Sładkiewicz i Karoliny Wielądek, będący wymiernym efektem dobrej współpracy naukowej z polskimi i zagranicznymi instytucjami nauki.  
z

Wieczór dla Joanny Puzyny-Chojki i promocja tomu o Teatrze Wybrzeże

z

z

Podręcznik Расскажи мне обо всём - пособие по русскому языку в дружеской переписке wydany w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego wykorzystywany jest nie tylko na zajęciach na Uniwersytecie Gdańskim. Z podręcznika na zajęciach z języka rosyjskiego jako obcego korzystają studenci obcokrajowcy na Uniwersytecie BFU im. I.

z

s

Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej, pod red. Liliany Kality, Wyd. UG, Gdańsk 2018, ss. 163.

z

Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza, t. VII: Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza, red. Alicja Pstyga, Tatiana Kananowicz, Magdalena Buchowska, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018.

z

VISITING PROFESSOR W INSTYTUCIE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UG

(KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA I TEORII PRZEKŁADU)

Prof. dr hab. Alla Paslawska

 

Strony

Subskrybuj RSS - nauka