fbpx Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Religijność Czesława Miłosza | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Religijność Czesława Miłosza

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Religijność Czesława Miłosza

  • czwartek, 23 października 2014 roku, 9:00 do piątek, 24 października 2014 roku, 15:00
Miejsce: Wydział Filologiczny UG
 Po upływie dekady od śmierci autora Ziemi Ulro zapraszamy literaturoznawców i przedstawicieli pokrewnych dyscyplin naukowych do udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Religijność Czesława Miłoszaktóra odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Zakładamy, że główny temat twórczości  noblisty wart jest oświetlenia z rozmaitych względów: nie został dotąd omówiony syntetycznie, stanowi wyzwanie przez otwartość  na darwinizm i idee gnostycko-manichejskie, zawiera projekt obrony wyobraźni religijnej w erze  postępującego scjentyzmu i ekspansywnych ideologii.
Proponujemy refleksję na temat teologicznego wymiaru  poezji i powieści Miłosza. Ponieważ poeta o  religijności pisał również w esejach, artykułach i listach oraz mówił w  wywiadach, oczekujemy na wystąpienia uwzględniające rozmaite formy jego wypowiedzi. Interesowałoby nas rozwinięcie między innymi następujących zagadnień w twórczości Miłosza:
*Lekcje religii *Teologiczny zakrój lekcji biologii *Gnostycko-manichejski komponent chrześcijaństwa *Religijni przewodnicy *Ziemia jako Boży ogród  *Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty  *Judaizm, katolicyzm, prawosławie, protestantyzm, buddyzm  *Synkretyzm religijny  * Nauka a religia, rozum a wiara (wiedza nauki a wiedza wiary)  *Religia w epoce sekularnej  *Epoka neomanichejska  *Scjentyczna a religijna czasoprzestrzeń  *Grzech pierworodny *Natura i człowiek jako jej część  *Superbia  *Metafizyczna bio-historiozofia  *Wyobraźniowe reprezentacje religijnej afektywności  *Epifanie *Apokatastasis  *Eschatologia – chrześcijańska? irańska?  *Religijność  w perspektywie etnogenetycznej  * Religijność Miłosza jako podstawa tożsamości Słowian  *Mesjanizmy  *Kościół instytucjonalny  *Epoka sekularna a ideologie („nowe wiary”)  *Poezja a ortodoksja.
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 września 2014 roku, 10:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka