fbpx MIĘDZY RUSOFOBIĄ A RUSOFILIĄ. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

MIĘDZY RUSOFOBIĄ A RUSOFILIĄ. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

MIĘDZY RUSOFOBIĄ A RUSOFILIĄ. Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku

  • piątek, 19 września 2014 roku, 8:30 do roku, 18:00
Miejsce: Sala Rady Wydziału 1.48, ul. Wita Stwosza 55
 
 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
 MIĘDZY RUSOFOBIĄ A RUSOFILIĄ.
 Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku
 
 Gdańsk, 19 września 2014 roku
Organizatorzy konferencji:
UNIWERSYTET GDAŃSKI
AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU
PRACOWNIA BADAŃ NAD ROSJĄ W LITERATURZE I KULTURZE POLSKIEJ
W WIEKACH XIX–XXI
prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk
prof. AP, dr hab. Tadeusz Sucharski
dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska – sekretarz konferencji
 
  PROGRAM KONFERENCJI 
 MIĘDZY RUSOFOBIĄ A RUSOFILIĄ.
 Poglądy, postawy i realizacje w literaturze polskiej od XIX do XXI wieku
 
 Sala Rady Wydziału 1.48, ul. Wita Stwosza 55
8.30 Powitanie Gości i Uczestników konferencji
9.00 Rozpoczęcie obrad konferencyjnych
9.00-12.30 O b r a d y p l e n a r n e
Przewodniczący: prof. dr hab. Józef Bachórz
1. prof. dr hab. Piotr Mitzner (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Rosje Józefa 
Czapskiego
2. prof. dr hab. Leszek Szaruga (Uniwersytet Warszawski), Rosyjski „kompleks ukraiński”
3. dr Mariya Bracka (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), „Imago”
władzy: obraz Rosjanina w prozie pogranicza polsko-ukraińskiego połowy XIX wieku
4. prof. dr hab. Andrzej Baranow (Wileński Uniwersytet Pedagogiczny), Rossica w 
twórczości polskich pisarzy klasycznych: Żeromski, Dąbrowska, Iwaszkiewicz. Aspekty 
komparatystyki dyskursywnej
10.20-10.50 Przerwa na kawę (bufet „Krystynka”, na parterze)
1. prof. UAM, dr hab. Zbigniew Kopeć (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), 
Rusofobia? Rusofila? Publicystyka „Sybiraka” (1934 – 1939)
2. prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka (Uniwersytet Gdański), „Odróżnić człowieka od 
reżimu”. Maria Dąbrowska wobec Rosji
3. prof. UG, dr hab. Zbigniew Kaźmierczyk (Uniwersytet Gdański), Rosja Mickiewicza a 
Rosja Miłosza
11.50-12.30 D y s k u s j a
12.30-13.00 Przerwa na kawę (bufet „Krystynka”, na parterze) 
13.00 R o z p o c z ę c i e o b r a d w s e k c j a c h
  SEKCJA I
 W kręgu romantyzmu
 13.00-14.40 O b r a d y (s. 3.64, II piętro)
Przewodnicząca: dr Mariya Bracka
1. prof. UW, dr hab. Magdalena Dąbrowska (Uniwersytet Warszawski), Ze studiów nad 
recepcją spuścizny literackiej i historiograficznej Nikołaja Karamzina w Polsce (na materiale 
czasopism XIX wieku: rekonesans bibliograficzny i nowe konteksty interpretacyjne)
2. dr hab. Dejan Ajdaczić (Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki w Kijowie), 
Rosyjscy cesarze w piekle romantyków polskich
3. mgr Swietłana Pawlenko (Uniwersytet Gdański), Moskwa – Petersburg. Obrazy dwóch 
stolic w filomackiej korespondencji zesłańczej (na wybranych przykładach)
4. prof. UG, dr hab. Bolesław Oleksowicz (Uniwersytet Gdański), Polacy i Rosjanie w 
pamiętniku Gabrieli z Guntherów Puzyniny
5. mgr Ewa Wójcicka (Uniwersytet Gdański), Moda na barykadzie – antyrosyjskie aspekty 
mody
14.20-14.40 D y s k u s j a
14.45-15.45 Obiad (bufet „Krystynka”, na parterze)
15.50-17.30 O b r a d y p o p o ł u d n i o w e
 
 W kręgu pozytywizmu
Przewodniczący: prof. UW, dr hab. Magdalena Dąbrowska
1. mgr Adrianna Adamek-Świechowska (Uniwersytet Gdański), Henryk Sienkiewicz wobec 
Rosji
2. mgr Roksana Blech (Uniwersytet Gdański), O rosyjskim kontekście interpretacyjnym 
„Faraona” Bolesława Prusa
3. dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska (Uniwersytet Gdański), „Listy otwarte do narodu 
rosyjskiego” (1904 – 1906) Sienkiewicza, Orzeszkowej, Prusa
4. dr Agnieszka Friedrich (Uniwersytet Gdański), Kwestia żydowska w Rosji na łamach 
„Roli”
17.10-17.30 D y s k u s j a
18.30 Uroczysta kolacja (w restauracji hotelu Olivia) SEKCJA II
 W kręgu literatury młodopolskiej
 13.00-14.40 O b r a d y (s. 3.65, na II piętrze)
Przewodnicząca: dr Anna Sobieska
1. dr Elżbieta Flis-Czerniak (UMCS w Lublinie), Do źródeł duszy polskiej i duszy rosyjskiej. 
Metafizyczna historiozofia a pragmatyka polityczna w twórczości Tadeusza Micińskiego
2. dr Marcin Bajko (Uniwersytet w Białymstoku), Tadeusza Micińskiego zmagania z Rosją
3. mgr Helena Nielepko (Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno), Rosja i Rosjanie w 
dramacie Tadeusza Micińskiego „Kniaź Patiomkin”
4. dr Wojciech Gruchała (PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie), Pan pułkownik się 
opolaczył. Wacław Berent pyta o wartość kultury narodowej
14.20-14.40 D y s k u s j a
14.45-15.45 Obiad (bufet „Krystynka”, na parterze)
15.50-17.10 O b r a d y p o p o ł u d n i o w e
Przewodnicząca: dr Elżbieta Flis-Czerniak
1. dr Marek Wedemann (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), „Wola mocy” i 
„walka o byt”. Konflikt polsko-rosyjski w ujęciu Stanisława Brzozowskiego
2. prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk, „Złe miasto, przeklęte miasto”. Petersburg w 
„Teodorze Dostojewskim” i w „Płomieniach” Stanisława Brzozowskiego
3. dr Anna Sobieska (Instytut Badań Literackich PAN), Wokół Aleksandra Błoka –
paradygmaty narracji o stosunkach polsko-rosyjskich
16.50-17.10 D y s k u s j a
18.30 Uroczysta kolacja (w restauracji hotelu Olivia)
 
  SEKCJA III
 W kręgu literatury dwudziestolecia międzywojennego i literatury powojennej
 13.00-14.40 O b r a d y (s. 3.66, na II piętrze)
Przewodniczący: prof. UAM, dr hab. Zbigniew Kopeć
1. mgr Joanna Sawicka (Uniwersytet Warszawski), Czy baletmistrz może uratować świat? –
Rosja i Rosjanie w (jedynej) powieści Romana Jaworskiego
2. mgr Katarzyna Pańczyk (Akademia Pomorska w Słupsku), Trzy teksty o Rosji – między 
uwielbieniem a odrzuceniem – na podstawie „Myśli w obcęgach”, „Mojej podróży do Rosji” 
i „Opierzonej rewolucji”
3. dr Magdalena Dobrogoszcz (Uniwersytet Warszawski), Oblicza Rosji w twórczości 
Władysława Broniewskiego
4. mgr Magdalena Chabiera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Jerzy 
Stempowski i Rosja
14.20- 14.40 D y s k u s j a
14.45-15.45 Obiad (bufet „Krystynka”, na parterze)
15.50-18.00 O b r a d y p o p o ł u d n i o w e
Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Mitzner
1. prof. Swietłana Musijenko (Uniwersytet im. Janki Kupały, Grodno), Maria Dąbrowska o 
literaturze rosyjskiej
2. prof. AP, dr hab. Tadeusz Sucharski (Akademia Pomorska w Słupsku), Nienawidzić czy 
współczuć? Stosunek deportowanych Polaków do Rosjan (na podstawie wspomnień Watowej, 
Tęczarowskiej, Łęczyckiej, Jonkajtys-Luby)
3. mgr Katarzyna Czapiewska (Akademia Pomorska w Słupsku), Niepokorna swoboda 
rosyjskiej duszy Wasilija Rozanowa w oczach Józefa Czapskiego
4. ks. dr Grzegorz Głąb (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II), Człowiek sowiecki 
u Stanisława Vincenza
5. mgr Ewelina Chodakowska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Newerlego 
błękitny sen o Syberii od-czarowanej
17.30-18.00 D y s k u s j a
18.30 Uroczysta kolacja (w restauracji hotelu Olivia)
  SEKCJA IV
 W kręgu współczesności
 13.00-14.40 O b r a d y (s. 3.67, na II piętrze)
Przewodnicząca: prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka
1. doc. dr Olga Ciwkacz (Uniwersytet Przykarpacki im. W. Stefanyka, Iwano-Frankiwsk), 
Rosja i Rosjanie w powieściach Władysława Lecha Terleckiego: rusofobia czy rusofilia?
2. mgr Katarzyna Małgowska (Uniwersytet Warszawski), Wspólnota myśli, wspólnota 
inspiracji. Stanisława Wysocka o dramaturgii i teatrze Nikołaja Jewreinowa
3. dr Zuzanna Grębecka (Uniwersytet Warszawski), Podróż i szczypta antropologii. O 
reportażach Jacka Bocheńskiego z podróży po Związku Radzieckim
4. prof. UG, dr hab. Barbara Zwolińska (Uniwersytet Gdański), Rosja i Rosjanie w 
twórczości Feliksa Netza
14.20- 14.40 D y s k u s j a
14.45-15.45 Obiad (bufet „Krystynka”, na parterze)
15.50-18.00 O b r a d y p o p o ł u d n i o w e
Przewodniczący: prof. dr hab. Leszek Szaruga
1. dr Żanna Sładkiewicz (Uniwersytet Gdański), Kubuś Puchatek czy dzika bestia: obraz 
„rosyjskiego niedźwiedzia” w karykaturze politycznej
2. mgr Joanna Jastrzębska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Przestrzeń po 
imperium. Strategie poznania i opisu Rosji i Rosjan w literaturze polskiej po 1989 roku
3. prof. UW, dr hab. Małgorzata Semczuk (Uniwersytet Warszawski), „Nic tutaj nie jest 
podobne do tego samego gdzie indziej” – polscy reportażyści o współczesnej Rosji
4. dr hab. Ewa Pogonowska (UMCS w Lublinie), Jak opowiedzieć współczesną Rosję? 
(Krystyna Kurczab-Redlich i Maciej Jastrzębski)
5. mgr Ewelina Iwańska (Akademia Pomorska w Słupsku), Imperium Północy Mariusza 
Wilka
17.30-18.00 D y s k u s j a
18.30 Uroczysta kolacja (w restauracji hotelu Olivia)
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 16 września 2014 roku, 7:42
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka