fbpx Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego

  • poniedziałek, 8 września 2014 roku, 9:00 do środa, 10 września 2014 roku, 15:30
Miejsce: Wydział Filologiczny
Konferencja odbędzie się w dniach 8-10 września 2014 roku na Wydziale Filologicznym 
Uniwersytetu Gdańskiego i jest kolejną edycją corocznych ogólnopolskich Konferencji 
Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.
 
Temat wiodący dotyczy zagadnień związanych z 
przygotowaniem, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli różnych etapów 
edukacyjnych, od nauczyciela kształcenia wczesnoszkolnego do nauczyciela akademickiego. 
Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (20 minut + 10 minut na dyskusję) oraz 
warsztatów (45 minut) obejmujących zagadnienia dotyczące tematyki konferencji, m. in.: 
-Przygotowanie do zawodu nauczyciela języka obcego (kształcenie teoretyczne i 
praktyczne, praktyki zawodowe, kształcenie przedmiotowe, kształcenie dydaktyczne, 
problem kompetencji i kwalifikacji, istota refleksji w kształceniu nauczycieli, 
przygotowanie do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
przygotowanie do pracy na różnych etapach edukacyjnych)
-Nowy paradygmat zawodu nauczyciela (zawód nauczyciela w świetle dokumentów 
europejskich, polska polityka oświatowa a koncepcje organizacyjno-programowe
kształcenia nauczycieli, interdyscyplinarność zawodu nauczyciela, profesjonalizm 
nauczyciela, nauczyciel akademicki) 
-Rozwój zawodowy nauczycieli (determinanty rozwoju zawodowego, co motywuje 
nauczycieli do zaangażowania się w proces uczenia się, nauczyciel jako praktyk, 
nauczyciel jako badacz, rozwój zawodowy a rozwój osobisty, awans zawodowy, 
pełnomocność nauczyciela)
-Doskonalenie zawodowe nauczycieli (zawód nauczyciela w kontekście kształcenia 
ustawicznego, formy doskonalenia zawodowego, kursy, szkolenia i warsztaty, 
edukacja formalna i nieformalna, edukatorzy nauczycieli)
-Badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli (obszary badawcze, metodologia 
badań, problemy etyczne w badaniach glottodydaktycznych, relacje pomiędzy 
badaniami a polityką edukacyjną, badania nad rozwojem zawodowym nauczycieli w 
kontekście jakości kształcenia i nauczania)
Poza referatami proponujemy również formę warsztatów. Kierujemy ją do wszystkich 
zainteresowanych uczestników konferencji, a w szczególności do nauczycieli języków obcych oraz języka kaszubskiego różnych typów szkół. Problematyka warsztatów związana będzie z 
tematyką wiodącą konferencji. Po zakończeniu konferencji wydane zostaną certyfikaty 
uczestnictwa.
 
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 września 2014 roku, 10:17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka