fbpx Białe maski / szare twarze Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Białe maski / szare twarze Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej

Białe maski / szare twarze Podmiot, ciało, performatywność w perspektywie postzależnościowej

  • środa, 24 września 2014 roku, 9:30 do piątek, 26 września 2014 roku, 20:00
Miejsce: Wydział Filologiczny UG
Organizatorzy proponują, by badania nad kulturowymi sytuacjami zależności/postzależności
w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej sytuować na przecięciu dwóch istotnych 
obszarów badawczych: studiów somatycznych oraz performatyki. Pozwoli to 
problematyzować kwestie tożsamości w doświadczeniu zależności/postzależności, zarówno 
w aspekcie cielesnym, jak i „zwrotu ku sprawczości”, który wydobywa teatralny wymiar 
procesów dominacji, podporządkowania oraz złożonych strategii oporu. Być może 
perspektywa ta stworzy możliwość opisania niedostatecznie dotąd eksponowanego 
przedmiotu badań teorii postzależnościowych w tej części kontynentu, jakim jest pewien 
rodzaj złego samopoczucia jej mieszkańców, objawiający się różnymi symptomami 
psychocielesnymi i emocjonalnymi. Pozwoli również na ukazanie, jak długotrwały, trudny 
do zdefiniowania dyskomfort kształtuje/deformuje podmiotowość ludzi zamieszkujących 
Europę Środkową i Wschodnią, zarówno w perspektywie indywidualnej, jak i wspólnotowej.
W prace nad przygotowaniem konferencji włączyło się także Europejskie Centrum 
Solidarności. Obradom naukowym będą towarzyszyć warsztaty związane z podjętą 
problematyką, skierowane do wszystkich uczestników, referentów i słuchaczy.
 
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 września 2014 roku, 11:30
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka