fbpx Działalność naukowa | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Działalność naukowa

Katedra Translatoryki: działalność naukowa

 1. dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska:

 

 1. Publikacje naukowe:
  1. 15 publikacji naukowych, dotyczących szeroko pojętej lingwistyki i komunikacji międzykulturowej;

 

 1. Wykłady i warsztaty poza UG:
  1. Udział w 7 konferencjach naukowych z referatem.

 

 1. prof. dr hab. Artur Blaim:

 

 1. Publikacje naukowe:
  1. Utopian fictions: before and after revolution. Beyond Philology 2017, no. 14/4, s. 45-63. Punktacja MNiSW: 7.000;
  2. Utopian visions and revisions: or the uses of ideal worlds, Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 2017. Punktacja MNiSW: 25.000;
  3. Angielska utopia literacka okresu Oświecenia: antologia, Bibliotheca Utopiana T. I.  Gdańsk; Sopot: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. Punktacja MNiSW: 25.000;
  4. Superhumans, Transhumans, and Posthumans in Early Modern Utopian Fiction. Roczniki Humanistyczne KUL, vol. LXVI (2018). Punktacja MNiSW: 15.000;
  5. Bibliotheca Utopiana – Gaudentio di Lucca, Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2019 [w druku] Punktacja MNiSW: 80.000;
  6. “Academia Utopiana: Universities and Research Institutions in Early Modern Utopian Fictions”, The Campus Novel Regional or Global? ed. Dieter Fuchs and Wojciech Klepuszewski, Leiden: Brill 2019, p. 11-19.  Punktacja MNiSW: 75.000;
  7. Recenzja Deirdre Ní Chuanacháin. Utopianism in Eighteenth-Century Ireland [w:] Journal of British Studies. Volume 56, Issue 1 January 2017, pp. 163-165;
  8. “Introduction: Solidarity and Utopia”, Utopian Studies, Vol. 29, No. 2 (2018), p. 127-132;
  9. Recenzja Utopian Horizons. Ideology, Politics, Literature. Utopian Studies, Vol. 29, No. 2 (2018), p. 271-275;
  10. Redakcja specjalnego wydania „Solidarity and Utopia” Utopian Studies, Vol. 29, No. 2 (2018);
  11. Redakcja specjalnego wydania „Dystopia and Solidarity” Beyond Philology 15/3 (2018).

 

 1. Wykłady i warsztaty poza UG:
  1. “March 1968 in Poland. A Tragicomedy of Errors”, The Royal Colloquia – 1968: Counterculture, Ideology”, Utopia, Sinaia, Rumunia;
  2. "Harmonising Real Socialism: Kuron and Modzelewski’s Open Letter to the Party as a Utopian Construct", 19th Utopian Studies Conference, Rovira i Virgili University, Tarragona, Hiszpania, 9-12 lipca 2018;
  3. “Two-speed Utopias: A Compound Chronotopos”. Chronotope Revisited Conference, 26-29 kwiecień 2017, Słupsk, Gdynia, Sopot;

 

 1. dr Justyna Giczela-Pastwa:

 

 1. Publikacje naukowe:
  1. Inverse legal translation: A corpus-driven study of multi-word units related to the structure of translated statutory provisions. In: Ł. Biel, J. Engberg, R. Martín Ruano, V. Sosoni, eds. Research Methods in Legal Translation and Interpreting: Crossing Methodological Boundaries. London: Routledge, pp. 48–65;
  2. Review of Lost in the Eurofog: The Textual Fit of Translated Law by Łucja Biel. Zeitschrift für Europäische Rechtslinguistik, 30 January 2018, pp. 1–7;
  3. Translation theory from students' perspective: an indispensable professional prerequisite or a tedious curricular obligation? Między Oryginałem a Przekładem, XXIII, no. 4 (38), pp. 55–79;
  4. Metody korpusowe w analizie gatunków specjalistycznych: założenia, perspektywy i ograniczenia. In: P. Gorszczyńska, W. Karwacka, eds. Pod pretekstem słów: księga jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Kubińskiego. Gdańsk: Części Proste, pp. 140–170;
  5. Badania genologiczne w kontekście przekładu specjalistycznego. Rocznik Przekładoznawczy, 11, pp. 61–75;
  6. Cel i relacja w tutoringu akademickim. In: B. Karpińska-Musiał, ed. W trosce o jakość w ilości: tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim. Kraków: Wydawnictwo Libron — Filip Lohner, pp. 185–194;
  7. Revealing, reasonable, required: Norm-focused and culture-related research in translation studies. In: J. Giczela-Pastwa, U. Oyali, eds. Norm-focused and culture-related inquiries in translation research: selected papers of the CETRA research Summer School 2014. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 13–21;
  8. Norm-focused and culture-related inquiries in translation research: selected papers of the CETRA research Summer School 2014. Frankfurt am Main: Peter Lang;
  9. Ekwiwalencja tłumaczeniowa na przykładzie wybranych fragmentów polskich przekładów Jamesa Joyce'a. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego;
  10. Recenzja tłumaczenia: A Cognitive-Communicative Approach by Krzysztof Hejwowski. Beyond Philology, 6, pp. 303–307;
  11. Recenzja: Kulturowe i językowe źródła nieprzekładalności edited by Krzysztof Hejwowski. In: W. Kubiński, O. Kubińska, eds. Przekładając nieprzekładalne III. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 305–309.

 

 1. Tłumaczenia prac naukowych:
  1. Przekład książki: Clarkson, P., J. Mackewn. Twórcy Psychoterapii: Fritz Perls. [Fritz Perls. Key Figures in Counselling and Psychoterapy series.] Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. s. 313. ISBN 978-83-60083-75-8;
  2. Przekład rozdziału: Langacker, R. „Zdania złożone.” [Complex sentences.] W: Langacker, R. Gramatyka kognitywna: wprowadzenie. [Cognitive Grammar: A Basic Introduction.] Kraków: Universitas. ss. 539-605. ISBN 978-83-24212-88-0;
  3. Przekład rozdziału: Newman, C. F., Ch. L. Ratto. „Osobowość narcystyczna.” [Narcissistic personality disorder.] W: Reinecke, M. A., D. A. Clark. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. [Cognitive Therapy across the Lifespan. Evidence and Practice.] Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ss. 198-229. ISBN 83-60083-77-0;
  4. przekład rozdziału: Dubois, D. L., C. Lopez, G. R. Parra. „Terapia poznawcza i pojęcie Ja.” [Cognitive therapy and the self.] W: Reinecke, M. A., D. A. Clark. (red.). Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. [Cognitive Therapy across the Lifespan. Evidence and Practice.] Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ss. 230-258. ISBN 83-60083-77-0;
  5. przekład rozdziału: Szelogurowa, G., I. Pieszkow. „Funkcja Horatia w strukturze Hamleta (rola chóru w dramacie).” [Horatio in the Structure of Hamlet (on the Role of Chorus in Drama).] W: Kubińska, O., E. Nawrocka. (red.). Gry w Szekspira / Playing Games with Shakespeare. Gdańsk: Theatrum Gedanense. ss. 15-27. ISBN 83-903079-8-7;
  6. przekład rozdziału: Geniusas, A. T. „Rzut oka na dramatyczną ironię w tragikomedii Szekspira Troilus i Cressida.” [A Glimpse at the Dramatic Irony in Shakespeare’s Tragicomedy Troilus and Cressida.] W: Kubińska, O., E. Nawrocka. (red.). Gry w Szekspira / Playing Games with Shakespeare. Gdańsk: Theatrum Gedanense. ss. 30-50. ISBN 83-903079-8-7.

 

 1. dr Paula Gorszczyńska:

 

 1. Publikacje naukowe:
  1. Artykuł "Project management in teaching translation" [w:] P. Gorszczyńska i W. Karwacka (red.) Pod pretekstem słów: księga jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Kubińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Części Pierwsze;
  2. Monografia Pod pretekstem słów : księga jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Kubińskiego P. Gorszczyńska i W. Karwacka (red.). Gdańsk: Wydawnictwo Części Pierwsze;
  3. Monografia Recorded Sight Translation Revisited, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego;
  4. Artykuł "The troubadours of knowledge and development for contextualised studying at the university" (współautorstwo z Jarosławem Jendzą; Beyond Philology, Nr 13, s. 381-389);
  5. Rozdział: „Tutoring: refleksja nad doświadczeniem” [w:] B. Karpińska-Musiał (red.): „W trosce o jakość w ilości – program interdyscyplinarnego wspierania studenta filologii obcej w oparci o metodę tutoringu akademickiego w Uniwersytecie Gdańskim (Ideal Quality in Good Quantity)”. Kraków: Wydawnictwo LIBRON, s. 113-125;
  6. Rozdział: „Produkcja w tłumaczeniu symultanicznym” [w:] P. Janikowski i A. Chmiel (red.): Seria "Tłumaczenie Ustne - Teoria, Praktyka, Dydaktyka", nr 3: „Dydaktyka tłumaczenia ustnego”. Katowice: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych;
  7. Artykuł: „Nieoczywisty potencjał tłumaczenia a vista” [w:] P. Janikowski (red.): Seria: "Tłumaczenie Ustne - Teoria, Praktyka, Dydaktyka", nr 2: "Stare problemy, nowe metody". Częstochowa: Wydawnictwo WSL w Częstochowie 2012, s. 117-138;
  8. Artykuł: “The Potential of Sight Translation to Optimize Written Tranlsation” [w:] 2010. Omid AZADIBOUGAR (ed). “The Known Unknows of Translation Studies”. Selected Essays in Honor of the Twentieth Anniversary of CETRA (1989-2009).

 

 1. Wykłady i warsztaty poza UG:
  1. 2011, Referat ‘Challenges for Translators and Interpreters in the post 9/11Era; Professional Ethics’; konferencja “Who is ´us` and who is ´them´ after 9/11 – Reflections on Language, Culture and Literature in Times of Ideological Clashes.”, Uniwersytet Szczeciński;  grudzień 2011;
  2. Gościnny wykład na zaproszenie Sopockiego Towarzystwa Naukowego w ramach cyklu "My i Europa 2011" pod tytułem "Tłumaczenia ustne. Tłumacz ustny w środowisku politycznym."; 19-20 stycznia 2012;
  3. Warszaty weekendowe z technik przekładu ustnego; od 2015 corocznie z wyjątkiem 2017 r.;
  4. Warsztaty z przekładu ustnego dla licealistów.

 

 1. dr Wioleta Karwacka:

 

 1. Publikacje naukowe:
  1. Quality assurance in medical translation    The Journal of Specialised Translation, [dokument elektroniczny]. - 2014, iss. 21, s. 19-34;
  2. Medical translation training: from a translation student to a medical translation professional W: Towards understanding medical translation and interpreting / ed. by Wioleta Karwacka    Gdańsk ; Sopot : Gdańsk University Press, 2018 Przekładając Nieprzekładalne, 8 S. 177-190 ISBN: 978-83-7865-770-5;
  3. Medical Translation W: Ways to translation / ed. Łukasz Bogucki, Stanisław Goźdź-Roszkowski, Piotr Stalmaszczyk Łódź ; Kraków : Łódź University Press ; Jagiellonian University Press, 2015 Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego, S. 275-303 ISBN: 978-83-7969-543-0, ISBN: 978-83-233-3919-9
  4. Vicent Montalt, Karen Zethsen, .La traducció mèdica al segle XXI - reptes i tendències    Medical translation in the 21st century - challenges and trends   Monografías de Traducción e Interpretación. - 2018, no. 10, s. 9-26 [katal.], s. 27-42 [wersja ang.] p-ISSN: 1889-4178 e-ISSN: 1989-9335;
  5. Anthropomorphism in translation: human/animal binary, distance and proximity W: Pod pretekstem słów: księga jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Kubińskiego / pod red. Pauli Gorszczyńskiej i Wiolety Karwackiej    Gdańsk: Części Proste, 2016 S. 359-376 ISBN: 978-83-942810-1-4;
  6. O czym marzą muchówki? Ślady antropomorfizmu w przekładzie tekstów popularnonaukowych    W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej = Mitificación del hombre en la cultura y literatura ibérica y polaca = Mitificaçăo do homem na cultura e literatura ibérica e polaca / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha    Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury. Uniwersytet Zielonogórski, 2016    S. 507-523 ISBN: 978-83-940506-1-0.

 

 1. mgr Maciej Kur:

 

 1. Publikacje naukowe:
  1. Dydaktyka przekładu audiowizualnego w praktyce – opis kursu. [w:] P. Gorszczyńska i W. Karwacka (red.) Pod pretekstem słów: księga jubileuszowa dla Profesora Wojciecha Kubińskiego. Gdańsk: Wydawnictwo Części Pierwsze.

 

 1. Wykłady i warsztaty poza UG:
  1. Warsztaty z obsługi narzędzi CAT prowadzone w ramach Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2017;
  2. Warsztaty z przekładu audiowizualnego prowadzone w ramach studiów II stopnia filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2019.

 

 1. dr Ewa Nawrocka:

 

 1. Publikacje naukowe:
  1. „Cultural and linguistic challenges of video games translation with some examples from Grey’s Anatomy by Ubisoft”. Beyond Philology, 2016;
  2. „Approaches to multitextuality in video games localization”;
  3. „Video games localization pitfalls: translating gender and variables”.

 

 1. Wykłady i warsztaty poza UG:
  1. Translating Europe Workshop: The changing profile of the translator profession: technology, competences and fit-for-market training zorganizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski i Biuro Komisji Europejskiej w Warszawie dn. 23.05.2018;
  2. Wystąpienie pt.: Challenges of video games localization: A translator’s perspective;
  3. Przeprowadzone warsztaty: Lokalizacja gier wideo.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maciej Kur
Treść wprowadzona przez: Maciej Kur
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.04.2019 r., 22:45
Data publikacji: ndz., 28.04.2019 r., 21:27