fbpx Filologia angielska spec. przetwarzanie języka naturalnego | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Filologia angielska spec. przetwarzanie języka naturalnego

Przetwarzanie Języka Naturalnego

 

Opiekun praktyk: dr Joanna Redzimska

e-mail: joanna.redzimska@ug.edu.pl

terminy konsultacji: Czwartki: 13:00 - 14:00 Soboty: 9:30 -10:00 (w weekendy, w których odbywaja się zajęcia)

 

 

WYMIAR PRAKTYK ZAWODOWYCH NA KIERUNKU ANGLISTYKA-

PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO

studia II stopnia: 40 godzin praktyk zawodowych, zaliczanych w trakcie cyklu studiów

 

CELE I SPOSÓB ZALICZANIA PRAKTYK

Cele, treści programowe, zakładane efekty uczenia się i sposób zaliczania praktyk opisane są szczegółowo w sylabusach i programach praktyk dla II stopnia studiów. Program praktyk jest integralną częścią umowy, jaką Uniwersytet Gdański podpisuje z firmą/instytucją, w której student odbywa praktyki zawodowe.

Program praktyk dla studiów II stopnia, specjalność: Przetwarzanie Języka Naturalnego

 

ORGANIZACJA PRAKTYK

Szczegółowe zasady organizacji praktyk na sepcjalności przetwarzanie języka naturalnego zawiera Regulamin praktyk 

Regulamin praktyk Wydziału Filologicznego UG

 

DOKUMENTY

Dokumenty wymagane do zaliczenia praktyk znajdują się w zakładce: Praktyki dokumenty

Szczegółowa instrukcja postępowania opisana jest w zakładce: Praktyki instrukcja postepowania

 

BIURO KARIER

Biuro Karier Uniwersytetu Gdańskiego udziela studentom i absolwentom UG pomocy i wsparcia w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy, oferując między innymi:

· Poradnictwo zawodowe i coaching

· Pomoc w znalezieniu stażu, praktyk i pracy

· Organizację szkoleń i warsztatów

Więcej o działalności Biura Karier UG: Biuro Karier UG

 

FIRMY I INSTYTUCJE

Poniżej znajduje się przykładowa lista firm, instytucji i organizacji, w których studenci anglistyki, specjalność Przetwarzanie języka naturalnego odbywali praktyki w latach ubiegłych:

Enter Krzysztof Lewandowski, Ostrołęka

GEA Invest Sp. Z o.o., Ślęza

Sprint Gdańsk

FLSmidth MAAG Gear Sp z o.o., Elbląg

Finderstand Sp z o.o.,Warszawa

SmartMedia Piotr Kaczmarek, Gdańsk

Jakub Machnicki@Villain.PL

DSM Intelligence Sp z o.o.

Usługi Informatyczne Borys Stefański, Żukowo

ComWeb Przemysław Głogowski, Rumia

Lion Global Sourcing Solutions, Gdańsk

RedStar, Starograd Gdański

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maria Fengler
Treść wprowadzona przez: Izabela Kwit
Ostatnia modyfikacja: pon., 04.04.2022 r., 21:34
Data publikacji: wt., 11.01.2022 r., 11:09