fbpx Wojciech Marcin Kubiński | Wydział Filologiczny

Wojciech Marcin Kubiński | Wydział Filologiczny

Wojciech Marcin Kubiński

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Wojciech Marcin Kubiński

uzyskał w dniu 17 lipca 2015 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 21 lipca 2015 r.