Agnieszka Narloch | Wydział Filologiczny

Agnieszka Narloch

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 czerwca 2015 roku

Agnieszka Narloch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Recepcja twórczości prozatorskiej Maxa Frischa w Polsce

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Miroslaw Jan Ossowski

Recenzenci: prof. dr hab. Roman Dziergwa, prof. UMCS, dr hab. Halina Ludorowska

Dyplom nr 3913.


Gdańsk, 17 czerwca 2015 r.