Tatiana Krynicka | Wydział Filologiczny

Tatiana Krynicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 marca 2015 roku

Tatiana Krynicka

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

Decymus Magnus Auzoniusz w świetle własnych utworów

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: dr hab. Tomasz Wojciech Sapota, prof. KUL, ks. dr hab. Stanisław Langosz, prof. UAM, dr hab. Piotr Bering

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Elżbieta Maria Wesołowska

Dyplom nr 799.


Gdańsk, 17 marca 2015 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon sapota0001.pdf971.24 KB
PDF icon longosz0001.pdf4.48 MB
PDF icon bering0001.pdf2.17 MB

Wniosek

ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek.pdf388.13 KB

Autoreferat

ZałącznikWielkość
PDF icon autoreferat.pdf260.76 KB

Komisja habilitacyjna

ZałącznikWielkość
PDF icon komisja0001.pdf201 KB

Uchwała

ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala0001.pdf153.87 KB