Piotr Jarosław Millati | Wydział Filologiczny

Piotr Jarosław Millati

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 czerwca 2014 roku

Piotr Jarosław Millati

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Tratwa Meduzy”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Wojciech Rafał Owczarski, prof. AP, dr hab. Tadeusz Krzysztof Sucharski, dr hab. Agata Bielik-Robson, prof. dr hab. Wojciech Kazimierz Gutowski

Dyplom nr 765.


Gdańsk, 02 lipca 2014 r.