fbpx Anna Wioletta Pilarski | Wydział Filologiczny

Anna Wioletta Pilarski | Wydział Filologiczny

Anna Wioletta Pilarski

z dnia 05 czerwca 2014 roku

Anna Wioletta Pilarski

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Das Nullsubjekt im Polnischen. Dependenzielle Verbgrammatik und Generative Transformationsgrammatik im Modellvergleich”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. USz. dr hab. Paweł Mecner, prof. dr hab. Sambor Franciszek Grucza, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Dyplom nr 760.


Gdańsk, 25 czerwca 2014 r.