Hanna Dymel-Trzebiatowska | Wydział Filologiczny

Hanna Dymel-Trzebiatowska

z dnia 03 kwietnia 2014 roku

Hanna Dymel-Trzebiatowska

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Translatoryka literatury dziecięcej. Analiza przekładu utworów Astrid Lindgren na język polski”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab.Grażyna Barbara Szewczyk, prof. UW, dr hab. Grzegorz Maria Leszczyński, prof. UG, dr hab. Maria Sibińska

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Ewa Kraskowska

Dyplom nr 755.


Gdańsk, 03 maja 2014 r.