Tomasz Piotr Tomasik | Wydział Filologiczny

Tomasz Piotr Tomasik

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 15 maja 2014 roku

Tomasz Piotr Tomasik

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Wojna - Męskość - Literatura”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: Literatura Polska XX wieku

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab.Zbigniew Majchrowski, prof. UWM, dr hab. Sławomir Jan Buryła, dr hab. Zbigniew Józef Kopeć, prof. Uw B, dr hab. Dariusz Jan Kulesza

Dyplom nr 749.


Gdańsk, 15 maja 2014 r.