Katarzyna Irena Tarnowska | Wydział Filologiczny

Katarzyna Irena Tarnowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 kwietnia 2014 roku

Katarzyna Irena Tarnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problem dekadentyzmu w twórczości Stanisława Rzewuskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Józef Linkner

Recenzenci: dr hab. Kazimierz Chruściński, prof. UG, dr hab. Barbara Lucyna Zwolińska

Dyplom nr 3780.


Gdańsk, 14 maja 2014 r.