Róża Wosiak-Śliwa | Wydział Filologiczny

Róża Wosiak-Śliwa

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 26 lutego 2014 roku

Róża Wosiak-Śliwa

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa


Gdańsk, 26 lutego 2014 r.