Bogdan Burliga | Wydział Filologiczny

Bogdan Burliga

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 27 marca 2014 roku

Bogdan Burliga

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Arrian's Anabasis. An Intellectual and Cultural Story”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. Kazimierz Korus, prof. UW, dr hab. Jacek Rzepka , prof. dr hab. Jarzy Kazimierz Danielewicz, prof. UŚ, dr hab. Tomasz Wojciech Sapota

Dyplom nr 743.


Gdańsk, 03 kwietnia 2014 r.