fbpx Małgorzata Omilanowska | Wydział Filologiczny

Małgorzata Omilanowska | Wydział Filologiczny

Małgorzata Omilanowska

Na wniosek Rady Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii

Małgorzata Omilanowska

uzyskała w dniu 09 września 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych