Mirosław Jan Ossowski | Wydział Filologiczny

Mirosław Jan Ossowski

Na wniosek Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

Mirosław Jan Ossowski

uzyskał w dniu 18 kwietnia 2013 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych


Gdańsk, 22 kwietnia 2013 r.