Krystyna Szcześniak | Wydział Filologiczny

Krystyna Szcześniak

Krystyna Szcześniak

uzyskała w dniu 25 września 2009 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych