Marian Szczodrowski | Wydział Filologiczny

Marian Szczodrowski

Marian Szczodrowski

uzyskał w dniu 18 lutego 2002 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych