Jerzy Limon | Wydział Filologiczny

Jerzy Limon

Jerzy Limon

uzyskał w dniu 20 stycznia 1993 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych