Małgorzata Książek-Czermińska | Wydział Filologiczny

Małgorzata Książek-Czermińska

Małgorzata Książek-Czermińska

uzyskała w dniu 18 czerwca 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych