fbpx Andrzej Kątny | Wydział Filologiczny

Andrzej Kątny | Wydział Filologiczny

Andrzej Kątny

Andrzej Kątny

uzyskał w dniu 18 czerwca 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych