Jan Ciechowicz | Wydział Filologiczny

Jan Ciechowicz

Jan Ciechowicz

uzyskał w dniu 06 kwietnia 2001 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych