Franciszek Apanowicz | Wydział Filologiczny

Franciszek Apanowicz

Franciszek Apanowicz

uzyskał w dniu 22 czerwca 2004 roku tytuł naukowy

profesora nauk humanistycznych