fbpx Jan Cezary Sikora | Wydział Filologiczny

Jan Cezary Sikora | Wydział Filologiczny

Jan Cezary Sikora

z dnia 06 marca 2014 roku

Jan Cezary Sikora

na podstawie osiągnięcia naukowego pod tytułem:

„Sprechhandlungen im publizistischen Material der "Danziger Neuesten Nachrichten"”

oraz oceny aktywności naukowej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Franciszek Grucza, prof. UG, dr hab. Zofia Hanna Berdychowska, prof. dr hab. Andrzej Kątny

Przewodniczący komisji habilitacyjnej: prof. dr hab. Elżbieta Mańczak-Wohlfeld

Dyplom nr 738.


Gdańsk, 12 marca 2014 r.