Grzegorz Moroz | Wydział Filologiczny

Grzegorz Moroz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 19 grudnia 2013 roku

Grzegorz Moroz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Travellers, Novelists and Gentelmen. Constructing Male Nararative Personae in British Travel Books, from the Beginnings to the Second World War”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura brytyjska

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. dr hab. David Malcolm, prof. dr hab. Zbigniew Stanisław Białas, dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UW, dr hab. Piotr Skurowski

Dyplom nr 731.


Gdańsk, 23 grudnia 2013 r.