fbpx Paweł Jakub Sitkiewicz | Wydział Filologiczny

Paweł Jakub Sitkiewicz | Wydział Filologiczny

Paweł Jakub Sitkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 listopada 2013 roku

Paweł Jakub Sitkiewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

„Polska szkoła animacji”

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filmoznawstwo

Recenzenci w przewodzie habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UWr, dr hab. Tadeusz Szczepański, prof. dr hab. Mirosław Medard Przylipiak, prof. dr hab. Marek Hendrykowski

Dyplom nr 722.


Gdańsk, 27 grudnia 2013 r.